Urologie pro praxi 4/2022

Farmakologická podpora obnovy funkce urotelu

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Výskyt močových infekcí v klinické praxi je velmi častý. Infekce močových cest představují spolu s respiračními infekcemi nejčastější zánětlivé onemocnění. S ohledem na současnou situaci antibiotické rezistence jsou u nekomplikovaných recidivujících infekcí močových cest doporučovány i neantibiotické strategie léčby. Jednou z možností je využití komplexního působení kyseliny hyaluronové, chondroitin sulfátu, kvercetinu a kurkuminu na obnovu funkce urotelu.

Kľúčové slová: kyselina hyaluronová, chondroitin sulfát, kvercetin, kurkumin.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacology support of bladder urothelium function restoration

Incidence of urinary tract infections in clinical practice is hight. Urinary tract infections represent together with respirátory infections the most common inflammatory disease. In terms of currant situation og antibiotic resistence also antibiotic resistance also nonantibiotic strategyes of treatment are recommended. One option is to use complex effect of hyaluronic acid, chondroitinsulfate, quercetin and curcumin on support of bladder urothelium function restoration.

Keywords: hyaluronic acid, chondroitinsulfate, quercetin, curcumin.