Urologie pro praxi 1/2019

Duplexná synchrónna unilaterálna uretero-arteriálna fistula ako príčina hematúrie

MUDr. František Cmorej, MUDr. Erik Chorvát

V článku prezentujeme raritný prípad duplexnej synchrónnej unilaterálnej uretero-arteriálnej fistuly u mladej onkologickej pacientky, s jej obťažnou diagnostikou a možnosťami riešenia tohto stavu.

Kľúčové slová: uretero-arteriálna fistula, hematúria, stent, endovaskulárna intervencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Duplex synchronous unilateral uretero-arterial fistula as a cause of haematuria

We present a rare case report of duplex synchronous unilateral uretero-arterial fistula in young oncology woman patient with difficult diagnosis process and state-of-the-art solutions of it.

Keywords: uretero-arterial fistula, hematuria, stent, endovascular intervention.