Urologie pro praxi 3/2007

BENIGNÍ HYPERPLAZIE PROSTATY A SOUČASNÉ TRENDY V LÉČBĚ

doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MUDr. Jiří Klečka

Článek shrnuje současné možnosti farmakologické a chirurgické léčby benigní hyperplazie prostaty. Současná lékařská a farmakologická věda umožňuje kvalitní léčbu, která zlepšuje symptomy benigní hyperplazie prostaty a snižuje počet pacientů indikovaných k chirurgickému výkonu. I když transuretrální resekce prostaty (TURP) je stále zlatým standardem léčby BPH, je v současnosti pomalu vytlačována jinými miinvazivními technikami, pomocí kterých je možno dosáhnout nejen stejných, ale i dlouhodobě lepších výsledků. Výhodou miinvazivních metod oproti TURP je minimalizace krvácení, odstranění rizika TUR syndromu a kratší doba rekonvalescence.

Kľúčové slová: benigní hyperplazie prostaty, symptomy dolních cest močových, výtoková obstrukce, alfa-adrenergní receptory, inhibitory 5α-reduktázy, minimálně invazivní terapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

BENIGN PROSTATE HYPERTROPHY AND CONTEMPORARY TREND IN THE TREATMENT

This article summarize contemporary oppurtunities of miniinvasive treatment of the patientes with benign prostate hypertrophy (BPH). Uptodate pharmacological traetment offers to the patients good quality of life and decreased the risk of surgical intervention. Transurethral resection of the prostate (TUR-P) is still the golden standard of the treatment of BPH. The total number of the patientes treated by TUR-P is at present slowly decreasing. The reason is boom in miniinvasive methods, witch enable reaching the same or better resultes like the TURP with advantage of minimization of bleeding and TUR- syndrome. The other advantage is very short time of leaving of the permanent catheter.

Keywords: Key words: benign prostatic hyperplasia, lower urinary tracts symptoms, bladder outlet obstruction, alpha-adrenergic receptor blockers, 5α-reductase inhibitors, minimally invasive surgical treatment.