Urologie pro praxi 4/2019

BCG – historie, mechanismus účinku, indikace, účinnost, dávkování

MUDr. Petr Hušek, FEBU, MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Bacillus Calmette-Guerin (BCG) intravezikální instilační terapie se stala standardní léčbou high grade neinvazivního karcinomu močového měchýře (Ta, T1) a karcinoma in situ (CIS) v běžné klinické praxi s dobrými výsledky. Mnoho otázek stran této léčebné modality však zůstává nezodpovězeno nebo není obecně příliš známo. Cílem článku je komplexní shrnutí problematiky BCG léčby, včetně zajímavého historického vývoje této léčby.

Kľúčové slová: BCG, uroteliální karcinom.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

BCG – history, method principe, indication, effectivity, dosage

Bacillus Calmette –Guerine intravesical therapy has become a standard treatment of high grade non-muscle invasive blader cancer (Ta, T1) and cancer in situ (CIS) in clinical praktice with acceptable results. A lot of questions are still unclear. Goal of an article is the summary BGG treatment and description of interesting historical evolution.

Keywords: BCG, urothelial cancer.