Urologie pro praxi 2/2016

Akutní selhání ledvin

MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D., MUDr. Josef Košina, MUDr. Lukáš Holub, MUDr. Petr Hušek, FEBU, doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Akutní renální selhání je závažný, život ohrožující stav spojený s poruchou metabolizmu a často s rozvojem uremického syndromu. Příčiny mohou být prerenální (porucha cirkulace), renální (patologie ledvinné tkáně) nebo postrenální (obstrukce močových cest). Stav často vyžaduje akutní dialýzu. V případě přítomnosti obstrukce močových cest je nutno urgentně zajistit derivaci moče. Při nefron-šetřících výkonech na ledvinách je nutné minimalizovat dobu teplé ischémie jako prevenci akutní tubulární nekrózy.

Kľúčové slová: akutní renální selhání, dialýza, derivace moči, akutní tubulární nekróza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute renal failure

Acute renal failure is life-threatening situation associated with severe metabolic pathology rarely presented with uremia. Causes could be pre-renal (insufficient blood supply), renal (renal parenchyma pathology) or post-renal (urinary tract obstruction). Acute situation usually needs acute haemodialysis. It is mandatory to set urinary diversion in case of urinary tract obstruction presence immediately. It is necessary to minimize warm ischemia time during nefron-sparing procedures on renal parenchyma as the acute tubular necrosis prevention.

Keywords: acute renal failure, dialysis, urinary diversion, acute tubular necrosis.