Urologie pro praxi 3/2020

Akutní nekomplikované infekce dolních močových cest u žen

MUDr. Miroslava Ryšánková

Infekce dolních močových cest jsou nejčastější nemoci urologické ambulance. Jejich léčba většinou netrvá dlouho, obvykle 1–5 dnů. Diagnostika se odráží zejména od příznaků onemocnění a vyšetření moči pacientky. I když léčba není dlouhá, tvoří téměř 15 % preskripce antibiotik vůbec.

Kľúčové slová: nekomplikované infekce dolních močových cest, antibiotická léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute uncomplicated urinary tract infection in womans

Lower urinary tract infections are the most common diseases in urological ambulance. Their treatment usually does not take long, usually 1–5 days. Diagnosis is mainly reflected in the symptoms of illness and examination of patient’s urine. Although the treatment is not long, it accounts for almost 15 % of antibiotic prescriptions at all.

Keywords: uncomplicated urinary infection of lower urinary tract, antibiotic treatment.