Urologie pro praxi 5/2016

Adrenokortikální karcinom

MUDr. Igor Hartmann, Ph.D., MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D., Doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc., doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D., MUDr. Pavel Rajmon<br /> , doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Adrenokortikální karcinom je relativně vzácné, avšak velmi zhoubné onemocnění. Jedinou šancí pro nemocného je kompletní chirurgické odstranění nádorové tkáně. Jiné léčebné metody nevedou k uspokojivým výsledkům. Proto je zásadní brzká diagnostika onemocnění, která vychází z úzké spolupráce endokrinologa, radiologa a chirurga. V přehledovém článku jsou diskutovány zásadní principy diagnostického i terapeutického procesu s důrazem na použití v praxi.

Kľúčové slová: adrenokortikální karcinom.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Adrenocortical carcinoma

Adrenocortical carcinoma is a relatively rare, but very malignant disease. Complete surgical removal of tumour tissue is the only chance for the patient. Other treatment methods fail to result in satisfactory outcomes. Therefore, early disease diagnosis is essential that is based on a close collaboration of the endocrinologist, radiologist, and surgeon. The review article discusses the fundamental principles of the diagnostic and therapeutic process, with emphasis being placed on utilization in the practice.

Keywords: adrenocortical carcinoma.