Slovenská chirurgia 2/2019

Zlomenina os hamatum a jej operačná liečba – kazuistika

MUDr. Miloš Kňazovický, doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD., MUDr. Rastislav Burda, PhD., MUDr. Štefan Ivanecký, Prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD.

Zlomeniny os hamatum sú zriedkavým poranením zápästia. Klasifikujú sa na dva základné typy: zlomeniny háčika a tela. Koronárne zlomeniny tela sú spojené s nestabilitou a subluxáciou v karpometakarpálnom kĺbe, a preto vyžadujú operačné riešenie. V kazuistike je prezentovaný prípad koronárnej zlomeniny tela os hamatum s trieštivou zlomeninou bázy 4.metakarpu riešenou otvorenou repozíciou a osteosyntézou skrutkou a Kirschnerovými drôtmi s výborným pooperačným výsledkom.

Kľúčové slová: zlomeniny os hamatum, diagnostika, operačná liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hamate fracture and its surgical treatment – a case report

Fractures of the hamate are rare wrist injury. They are classified into two basic types: as those affecting the body and those affecting the hook. Coronal fractures of the body are associated with instability and subluxation in the carpo-metacarpal joints and therefore require surgical treatment. In this case report is presented a coronal fracture of the hamate with comminuted fracture of the base of the fourth metacarpal bone, treated with open reduction and osteosynthesis by screw and Kirschner wires with excellent postoperative result.

Keywords: hamate fracture, diagnostics, surgical treatment