Slovenská chirurgia 3/2013

XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc.

doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

V dňoch 7. – 8. júna 2013 sa v hoteli Senec, v Senci pri Slnečných jazerách, konali už XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. Tentoraz podujatie organizovala Chirurgická klinika SZU a UN Bratislava. Podujatie malo tri sekcie – chirurgickú, traumatologickú a sesterskú.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť