Slovenská chirurgia 2/2022

Význam zobrazovacích vyšetrení pri diagnostike suspektnej izolovanej metastázy sleziny – kazuistika

MUDr. Peter Levčík, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

Uvádzame prípad 68-ročnej pacientky pôvodne operovanej pre adenokarcinóm colon sigmoideum bez metastatického postihnutia a bez postihnutia lymfatických uzlín, ktorá následne podstúpila adjuvantnú chemoterapiu, bola dispenzarizovaná onkológom, v sedemročnom intervale bola diagnostikovaná suspektná izolovaná metastáza sleziny a pacientka mala urobenú splenektómiu, ale histologicky sa metastáza nepotvrdila.

Kľúčové slová: izolovaná metastáza sleziny, karcinóm hrubého čreva, splenektómia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Importance of imaging examinations in the diagnosis of suspected isolated spleen metastasis – a case report

We report the case of a 68-year-old patient originally operated for sigmoidal adenocarcinoma without metastatic involvement and without lymph node involvement. She subsequently underwent adjuvant chemotherapy, was discharged, a suspected isolated spleen metastasis was diagnosed at seven-year interval, and the patient underwent splenectomy, but the finding was not confirmed histologically.

Keywords: isolated splenic metastases, colon cancer, splenectomy