Slovenská chirurgia 3-4/2018

Volvulus colon sigmoideum u pacienta s m. Parkinson a chronickou obstipáciou vyriešený resekciou s primárnou anastomózou

MUDr. Martin Ježovít, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

Akútny volvulus colon sigmoideum je v našom regióne príznačnou diagnózou pre starších pacientov s neuropsychiatrickou komorbiditou. Cieľom algoritmu vyšetrení je nielen stanovenie samotnej diagnózy volvulu sigmy, ale aj určenie štádia ireverzibilných ischemických zmien tkanív postihnutého úseku hrubého čreva, od čoho závisí ďalšia stratégia liečby konkrétneho stavu. Diapazón možných zákrokov siaha od endoskopickej derotácie až po urgentnú laparotómiu so subtotálnou kolektómiou. V našej kazuistike popisujeme akútny volvulus colon sigmoideum u 81-ročného pacienta s Parkinsonovou chorobou riešený resekciou časti sigmy s primárnou end to end anastomózou a dobrým efektom pre ďalší osud pacienta.

Kľúčové slová: akútny volvulus colon sigmoideum, primárna end to end anastomóza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Volvulus colon sigmoideum of the patient with m. Parkinson‘s disease and chronic obstipation resolved by resection with primary anastomosis - case report

Acute sigmoid volvulus is in our region typical diagnosis for elderly patients with neuropsychiatric comorbidities. The aim of diagnostic algorithm is not only determination of sigmoid volvulus, but also specification of irreversible ischemic injury of strangled colonic tissue, on which depends the treatment of current state. The scale of potential treatment varies from endoscopic derotation to emergent laparotomy with subtotal colectomy. In our case report we describe acute sigmoid volvulus of 81-years old patient with Parkinsonic disease, treated by sigmoid colectomy with primary end to end anastomosis, with feasible effect on current clinical state.

Keywords: acute sigmoid volvulus, primary end to end anastomosis