Slovenská chirurgia 1-2/2020

Vnútrobrušné infekcie po úrazoch brucha

Prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD., MPH, MUDr. Maroš Rudnay

Vnútrobrušná infekcia či absces sú po brušných poraneniach a operačných výkonoch pomerne časté. Horúčka, tachykardia a hypotenzia s katabolickou odozvou sú všeobecne prítomné. Pred tým sa preferovala otvorená operácia. V súčasnosti počítačová tomografia ( CT ) znázorní presnú lokalizáciu abscesu a umožňuje niekedy perkutánnu drenáž pod rádiologickou či ultrazvukovou kontrolou.

Kľúčové slová: úrazy brucha, vnútrobrušná infekcia, perkutánna drenáž

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Intra-abdominal infection after injury of abdomen

Intra-abdominal infection or abscess after abdominal injuries and surgical procedures are relatively often. Fever, tachykardia, and hypotension with catabolic response is universal. In prior years this usually required an open operation. Recently, computed tomgraphic ( CT ) scans have provided precise localisation of abscess, permitting to by drained percutaneously under radiographic or ultrasound guidance sometimes.

Keywords: injuries of abdomen, intra-abdominal infection, percutaneous drainage