Slovenská chirurgia 1/2021

Transanálna totálna excízia mezorekta – princíp a naše skúsenosti

MUDr. Lukáš Drab, MUDr. Jaroslav Barla, doc. MUDr. Ivan Minčík,PhD., MUDr. Ľubomír Straka, MUDr. Monika Daňová, PhD.

Transanálna totálna excízia mezorekta (TaTME) je čoraz viac využívaná alternatíva chirurgického výkonu pri karcinóme rekta. Princíp TaTME bol navrhnutý v liečbe karcinómu dolného a stredného rekta už v roku 2010, stále sú však potrebné ďalšie štúdie potvrdzujúce bezpečnosť tohto výkonu.

Kľúčové slová: totalna excízia mezorekta,karcinóm rekta, chirurgické výsledky

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Transanal total mesorectal excision – procedure and our experience

Transanal total mesorectal excision (TaTME) is an increasingly used alternative to surgery for rectal cancer.Although the TaTME principle was proposed in the treatment of lower and middle rectal cancer as early as 2010, further studies are still needed to confirm the safety of this procedure.

Keywords: total mesorectal excision, surgical outcome