Slovenská chirurgia 1/2023

Toxické megakolon – multidisciplinárny prístup

MUDr. Lukáš Ulbricht

Toxické megakolon je zriedkavá, potenciálne smrteľná komplikácia zápalu hrubého čreva. Jeho definíciou je neobštrukčná dilatácia hrubého čreva, ktorá je spojená so systémovou toxicitou. Najčastejšie sa spája so zápalovým ochorením čriev, najmä ulceróznou kolitídou, avšak akýkoľvek stav, ktorý vedie k zápalu hrubého čreva, môže potenciálne spôsobiť toxické megakolon.

Kľúčové slová: toxické megakolon, klostrídiová infekcia, dilatácia hrubého čreva, kolostómia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Toxic megacolon – multidisciplinary approach

Toxic megacolon is a rare but potentially deadly complication of colonic inflammation. Its definition is a nonobstructive dilation of the colon, which can be total or segmental and is usually associated with systemic toxicity. It is most commonly associated with inflammatory bowel disease, especially ulcerative colitis, yet any condition that leads to inflammation of the colon can potentially cause toxic megacolon.

Keywords: toxic megacolon, clostridium infection, colon dilatation, colostomy