Slovenská chirurgia 1/2014

Theodor Billroth, Theresa Heller a prvá úspešná resekcia žalúdka

h. doc. MUDr. Juraj Strmeň, CSc., FAOI

V zmysle klasického „Historia − magistra vitae“ a podľa francúzskeho filozofa Georges Lecomte „nepoznáme vedu, pokiaľ nepoznáme jej históriu“, si dovoľujem bližšie informovať o chirurgovi, ktorý je navždy zapísaný v análoch ars et scientia divina, a o jeho nesmrteľnej pacientke Therese Heller.

Kľúčové slová: Theodor Billroth, resekcia žalúdka, Theresa Heller, resekát žalúdka.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Theodor Billroth and Theresa Heller

According to the classic „Historia - magistra vitae“ and from the French philosopher Georges Lecomte „we do not know science if we do not know its history,“ I would like to discuss in more detail the surgeon who is forever written in the annals of ars et scientia divina and his immortal patient, Theresa Heller.

Keywords: Theodor Billroth, resection of the stomach, Theresa Heller, specimen of the stomach.