Slovenská chirurgia 2/2021

Primárny malígny melanóm konečníka - kazuistika

MUDr. Jaroslav Barla, MUDr. Ján Vaško, Oleh Lozko, MUDr. Anna Pružinská

Primárny melanóm anorektálnej oblasti je malígny novoútvar extrakutánnej lokalizácie, ktorý je charakterizovaný skorými rozsiahlymi metastázami, závažným priebehom a zlou prognózou.V určitých štádiách môže choroba prebiehať bez výraznejších príznakov. Chirurgický postup je štandardom pri liečbe lokalizovaných foriem primárneho melanómu. Prezentujeme prípad 69-ročnej pacientky s primárnym melanómom anorekta a podávame prehľad uvedenej problematiky v literatúre.

Kľúčové slová: primárny malígny melanóm, anorektum, intersphinkterická resekcia konečníka, TME, chirurgia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Primary malignant melanoma of the rectum - a case report

Primary melanoma of the anorectal area is a malignant neoplasm which is located in extracutanepus area, it is characterized by early extensive metastases, severe continuance and poor prognosis. On some stages this disease might progress without any significant symptoms. Surgery is a standard in the treatment of localized forms of primary melanoma. Here, we present a case in which 69-year-old woman had a primary anorectal melanoma, we give an overview in the literature.

Keywords: primary malignant melanoma, anorectum, intersphinkeric rectal resection, TME, surgery