Slovenská chirurgia 1/2013

Predoperačná a perioperačná lokalizačná diagnostika primárnej hyperparatyreózy

MUDr. Ivan Brychta, PhD., MUDr. Michal Gergel, PhD.

Prístup k chirurgickej liečbe sa za uplynulú dekádu významne zmenil od klasickej obojstrannej explorácie k jednostrannej cielenej explorácii prištítnych teliesok. Chirurgická liečba je cielená predoperačnou diagnostikou, kde dominuje ultrasonografia a scintigrafia, a perioperačnou diagnostikou, kde dominuje intraoperačné meranie dynamiky hladiny parathormónu. Kombináciou lokalizačných metód možno dosiahnuť úspešnosť liečby až 98 %.

Kľúčové slová: primárna hyperparatyreóza, chirurgická liečba, lokalizačná diagnostika, intraoperačný parathormón.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Preoperative and perioperative localisation of primary hyperparathyreosis

The approach to surgery of primary hyperparathyreosis has changed radically over the last decade, advancing from bilateral neck exploration to unilateral approach. Surgery is guided by preoperative localisation studies, dominated by ultrasonography and scintigraphy, and by perioperative localisation studies with intraoperative parathormone in first place. Combining localisation techniques leads to therapeutical efficiency up to 98%.

Keywords: primary hyperparathyreosis, surgery, localisation studies, intraoperative parathormone.