Slovenská chirurgia 2/2019

Potreba intermediárnej jednotky vo veľkých slovenských nemocniciach

MUDr. Ahmad Gharaibeh, PhD., MPH, MUDr. Rastislav Šepitka, MUDr. Mahmoud M. Gharaibeh, PhD.

Intermediárna jednotka poskytuje intenzívnejší monitoring a manažment pacientov ako na bežnom oddelení, ale zároveň menej ako je poskytované na jednotke intenzívnej starostlivosti. Umožňuje špecifickejšie upresnenie správnej diagnózy detských aj dospelých pacientov. Cieľom je zabrániť vzniku vážnych zdravotných komplikácií a znížiť vysoké náklady, aké sa vynakladajú na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Z týchto dôvodov je potrebná vo veľkých slovenských nemocniciach.

Kľúčové slová: ntermediárna jednotka, zdravotná starostlivosť, nemocnice, zlepšenie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Need of intermediate unit in large Slovak hospitals

Intermediate care units provide more intensive monitoring and patient management with higher personal experience than the general ward but less than is offered in the Intensive Care Unites. The Intermediate care for adults or children in the hospital supports the right diagnosis of patients, effectiveness of treating patients and reduces the high cost of the intensive care unit and also prevents serious health complications that are why we need Intermediate care unit in big Slovak hospitals.

Keywords: intermediate care unit, health care, hospitals, improvement.