Slovenská chirurgia 4/2013

Otvorené hojenie pri Dupuytrenovej kontraktúre ťažkého stupňa s použitím „U“ laloka

MUDr. Teodor Kluka, PhD., MUDr. Gabriel Šlárko

Vďaka zlepšeniu dispenzarizácie a diagnostiky, sa terapia Dupuytrenovej kontraktúry týka predovšetkým nižších štádií. Aj napriek tomu však incidencia ťažkej formy tohto ochorenia nemá výrazne klesajúcu tendenciu. Dupuytrenova kontraktúra ťažkého stupňa predstavuje terapeutickú výzvu a správny výber operačnej techniky a následnej starostlivosti je kritický. Cieľom autorov je predstaviť alternatívnu operačnú techniku a pooperačnú starostlivosť pri ťažkej forme Dupuytrenovej kontraktúry s použitím „U“ laloka a jej výhody oproti ostatným používaným technikám.

Kľúčové slová: Dupuytrenova kontraktúra, ťažká forma, otvorené hojenie, „U“ lalok.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Open healing with using „U“ flap in severe form of Dupuytren´s contracture

With the improvement of dispensarisation and diagnostics the therapy of Dupuytrens contracture concerns mainly the earlier stages. Nevertheless, the incidence of progressive forms of the disease isnt significantly decreasing. Severe form of Dupuytren‘s contracture presents therapeutic challenge and the proper selection of surgical technique and postoperative care is critical. The aim of the authors is to present an alternative operating technique and postoperative care for progressive forms of Dupuytren‘s contracture using a „U“ flap and its advantages over other techniques used.

Keywords: Dupuytren´s contracture, progressive form, open healing, „U“ flap.