Slovenská chirurgia 1/2015

Obrovský submukózny lipóm céka imitujúci zápalovú náhlu príhodu brušnú

MUDr. Pavel Mráz, ml., MUDr. Milan Darmo, MUDr. Pavel Mráz

Benígne nádory hrubého čreva sú v populácii pomerne časté. Manažment tohto ochorenia je prevažne v rukách gastroenterológov. Chirurg sa s nimi stretáva pri nemožnosti endoskopickej liečby alebo pri komplikáciách spojených so samotnou endoskopickou procedúrou či progresiou ochorenia. V nami dohľadaných publikáciách nás kolegovia chirurgovia najčastejšie oboznamujú s prípadmi invaginácie či hemorágie. Naša kazuistika opisuje do určitej miery neobvyklý klinický priebeh u pacientky s veľkým submukóznym lipómom céka.

Kľúčové slová: lipóm hrubého čreva, náhla príhoda brušná, zápalová reakcia, radikalita resekcie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Colonic lipoma mimics inflammatory acute abdomen

Benign tumors of large bowel are relatively common in current population. The management of this diagnose is usually handled by gastroenterologists. Surgical intervention is suitable in cases of inapplicability of endoscopic treatment, occurrence of complications related to this treatment, or in cases of tumor progression. The publications from our colleague surgeons mostly confronted us with cases of intussusception or hemorrhage. In this paper, we present a specific case report with an uncommon clinical course in a patient with giant submucosal lipoma of coecum.

Keywords: colonic lipoma, acute abdomen, inflammatory reaction, resection radicality.