Slovenská chirurgia 3-4/2018

Obrovská cysta pečene u mladého pacienta – kazuistika

MUDr. Martin Ježovít, MUDr. Roman Okoličáni, CSc., doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

Typ adekvátnej liečby neparazitických cýst pečene závisí od histologickej dignity, lokalizácie, veľkosti a počtu výskytu jednotlivých cýst. Podľa dostupnej literatúry sa za zlatý štandard liečby jednoduchých neparazitických cýst pečene považuje laparoskopická fenestrácia, poskytujúca možnosť histologického zhodnotenia. V tejto kazuistike opisujeme raritný nález obrovskej unilokulárnej neparazitickej cysty pečene u mladého pacienta, ktorú sme vzhľadom na veľkosť a adhézie s okolitými orgánmi bezpečne exstirpovali v celku bez akýchkoľvek následných komplikácií.

Kľúčové slová: obrovská neparazitická cysta pečene, exstirpácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Huge liver cyst of young patient – case report

The type of adequate treatment for non-parasitic liver cysts is dependent on it histological dignity, localization, size and number of occurrences. According to available literature, the laparoscopic deroofing is a gold standard for the treatment of simple non-parasitic liver cysts with the possibility of histological evaluation. In this case, we describe the rare finding of a huge unilocular non-parasitic liver cyst in a young patient that we safely extirpated without any subsequent complications.

Keywords: huge non-parasitic liver cyst, extirpation