Slovenská chirurgia 1/2013

Nová kniha: História Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.

Koncom roka 2012 vyšla významná monografia „História Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach“ od autorov prof. MUDr. Miroslava Mydlíka, DrSc. a prof. MUDr. Júliusa Vajó, DrSc., vydavateľ: UPJŠ Košice, tlač: EQUILIBRIA, ISBN 978-80-7097-976-1, počet strán 428.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť