Slovenská chirurgia 2/2013

Neoperačná liečba trhliny konečníka

doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD., MUDr. Michal Žáček, MUDr. Robert Adamov

Cieľ: Cieľom práce je priblížiť výsledky neoperačnej liečby trhliny konečníka. Materiál a metodika: Autori prezentujú súbor pacientov liečených za 10-ročné obdobie. Za sledované obdobie sa neoperačnej liečbe podrobilo spolu 331 pacientov. Výsledky: K nezhojeniu trhliny došlo len u 13 pacientov z 311 (4,1 %) liečených autodilatáciami. Záver: Liečba každej análnej trhliny by mala byť začatá konzervatívnymi liečebnými postupmi. Autodilatácie predstavujú vhodnú liečebnú metódu pre všetky typy trhlín konečníka.

Kľúčové slová: trhlina konečníka, autodilatácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nonoperative treatment of anal fissure

Aim: The aim of work is to present the results of non-operational treatment of anal fissures. Material and methods: The authors presents a group of patients which was treated in 10 years period. Results: The healing with autodilatations was unsuccessful only in 13 patients from all 311. Conclusion: The treatment of all anal fissure could be started by conservative treat course. Autodilatations presents a right treatment for all anal fissures.

Keywords: anal fissure, autodilatation.