Slovenská chirurgia 3/2020

Neobvyklá zlomenina IV. metatarzu u detskej tanečníčky – kazuistika

MUDr. Jozef Kubašovský, MUDr. Roman Totkovič, MUDr. Peter Polan, PhD., MPH, MUDr. Martin Matúška

Zlomeniny skeletu nohy predstavujú od 5 % do 8 % všetkých pediatrických zlomenín. Okrem správnej a rýchlej diagnostiky je dôležitým faktorom úspešnej liečby rozhodnutie o jej spôsobe. Napriek tomu, že výsledky liečby zlomenín skeletu nohy u detí sú zväčša vyhovujúce, možné chyby v diagnostike a následnej liečbe by mali byť minimalizované, a ak je to možné vylúčené, ako prevencia trvalých následkov po úraze.

Kľúčové slová: úraz, zlomeniny, predpriehlavkové kosti - metatarzy, deti, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

An unusual fracture of IV. metatarsus in child dancer - case report

Skeletal fractures of the foot may range in 5 to 8% of all pediatric fractures. In addition, the importance of getting a correct and timely diagnosis together with the choice of the treatment will result in a success rate in the treatment of these kind of fractures. Even though the results show that most treatment of childhood skeletal fractures has been diagnosed correctly, mistakes can occur and any follow-up treatment should be very limited or even avoided as a prevention of the permanent consequences after injury.

Keywords: trauma, fractures, metatarsal bones, children, treatment