Slovenská chirurgia 3 - 4/2021

Mediastinitída: naše skúsenosti z recentného obdobia

MUDr. Ivan Kováč, PhD., doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.

Mediastinitída je charakterizovaná ako závažný až devastujúci zápal spojivového tkaniva medzihrudia. Incidencia sa pohybuje v rozmedzí 0,25 – 5 %. Mortalita je však stále vysoká a je udávaná v rozmedzí 10 – 49 %. Vo všeobecnosti môže byť mediastinitída klasifikovaná ako mediastinitída asociovaná so sternotómiou, tiež označovaná ako „deep sternal wound infection“ (DSWI), perforačná mediastinitída (PM), descendentná nekrotizujúca mediastinitída (DNM) a chronická fibrotizujúca mediastinitída (FM). Chronická mediastinitída je veľmi raritné ochorenie, v ktorého etiológii pravdepodobne zohrávajú úlohu autoimunitné pochody, ale tiež asociácia s histoplazmózou a tuberkulózou. Priebeh ochorenia je fulminantný a preto je hlavným predpokladom úspešnej liečby minimalizovať čas od prvotných symptómov k potvrdeniu diagnózy. V diagnostike je zlatým štandardom CT kontrastné vyšetrenie oblasti krku a hrudníka. Samotná liečba musí byť realizovaná bezodkladne a to na špecializovaných pracoviskách. V našej práci opisujeme súbor pacientov liečených pre mediastinitídu za obdobie rokov 2012 až 2019 (8 rokov) na II. chirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP v Košiciach. V práci bola použitá observačná, deskriptívna, restrospektívna metodika. V sledovanom období bolo na II. chirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP hospitalizovaných 47 pacientov pre akútnu mediastinitídu. Mortalita v našom súbore bola 31,9 %. 23 pacientov bolo hospitalizovaných pre DNM a 24 pacientov pre PM.

Kľúčové slová: mediastinitída, orofaryngeálna infekcia, perforácia gastrointestinálneho traktu, torakotómia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mediastinitis: recent experiences from our clinic

Mediastinitis is defined as severe, devastating inflammation of the connective tissues and structures within the mediastinum. Incidence ranges between 2.5-5% but mortality remains still high 10-49%. Different types of mediastinitis can be classified: deep sternal wound infection (DSWI), mediastinitis after gastrointestinal perforation, descending necrotizing mediastinitis and finally chronic fibrosing mediastinitis, which is very rare and usually associated with autoimmune abnormalities and tuberculosis or histoplasmosis infection. Time interval between first symptoms and final diagnosis is extremely important as delay in diagnosis has a high impact on overall mortality. Contrast-enhanced computed tomography (CT)-scan (with additional oral contrast if an oesophageal lesion is suspected) is the diagnostic tool of choice in the diagnosis of mediastinitis. Treatment requires surgical emergency and is managed in specialized centers. Patients hospitalized in 2nd clinic of surgery L. Pasteur University hospital and P. J. Šafárik University, Medical faculty, with diagnose of mediastinitis during period of years 2012-2019 (8 years) are described in our recent study. Observe, retrospective, descriptive study was use. 47 patients with mediastinitis were treated in this period. Mortality was 31.9%. DNM was diagnosed in 23 patients and perforation of GIT in 24 patients.

Keywords: mediastinitis, oropharyngeal infection, gastrointestinal perforation, toracotomy