Slovenská chirurgia 4/2020

Manažment liečby akútnej divertikulitídy: 10-ročné skúsenosti

MUDr. Peter Štefánik, MUDr. Martin Ježovít, MUDr. Pavol Mazalán, MPH, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

Vzrastajúca prevalencia divertikulovej choroby a jej komplikácií, vrátane akútnej divertikulitídy, má za následok zvýšenú ekonomickú záťaž na zdravotnícke systémy v celom svete. Nekomplikovaná forma akútnej divertikulitídy patrí do starostlivosti najmä gastroenterológa, ale aj všeobecného lekára pre dospelých, či „family“ doktora. Pri komplikovanej forme akútnej divertikulitídy sa vyžaduje medziodborová spolupráca gastroenterológa, chirurga, rádiodiagnostika, ale aj intervenčného rádiológa. Za ostatné roky pozorujeme častejšie využívanie konzervatívnych a semiinvazívnych postupov v liečbe nielen nekomplikovanej, ale aj komplikovanej formy akútnej divertikulitídy. V článku prezentujeme manažment liečby pacienta s komplikovanou divertikulitídou na II. chirurgickej klinike LF UK a UN Bratislava.

Kľúčové slová: divertikulová choroba, akútna divertikulitída, liečba akútnej komplikovanej divertikulitídy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment management of patients with acute diverticulitis from the viewpoint of our clinic

The prevalence of diverticulosis and its complications including acute diverticulitis is increasing worldwide and is inflicting a burden on worldwide healthcare systems as a result. Uncomplicated form of acute diverticulitis is managed by gastroenterologist and outpatient treatment whenever possible. Complicated forms of acute diverticulitis requires multidisciplinary approach of a surgeon, a gastroenterologist, a radiologist and an interventional radiologist. In the past years there has been a tendency towards a more conservative treatment of not only uncomplicated diverticulitis but also of its complicated types. In this article we present the management of a patient with complicated acute diverticulitis at our clinic.

Keywords: diverticulosis, diverticular disease, treatment of acute complicated diverticulosis