Slovenská chirurgia 3/2022

Manažment akútnej cholecystitídy − najnovšie odporúčania a ich aplikácia v našej každodennej praxi

MUDr. Amália Medviďová

Napriek tomu, že akútna cholecystitída je častým ochorením, v odbornej spoločnosti stále existovali a existujú kontroverzné názory na jej diagnostiku a manažment. Preto sa postupne vypracovali Tokijské odporúčania, či odporúčania Svetovej organizácie pre emergentnú chirurgiu, za účelom vytvorenia rýchleho a jednoduchého návodu na liečenie akútnej cholecystitídy. V diagnostike ochorenia sa využíva kombinácia subjektívnych ťažkostí pacienta s fyzikálnym a laboratórnym nálezom a výsledkami zobrazovacích vyšetrení. Laparoskopická cholecystektómia je odporúčanou metódou voľby liečby a mala by byť vykonaná po stanovení diagnózy bez ohľadu na časové trvanie symptómov. Operačné riešenie je preferovanou voľbou aj u geriatrických pacientov s početnými komorbiditami.

Kľúčové slová: akútna cholecystitída, antibiotická terapia, laparoskopická cholecystektómia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Management of acute cholecystitis − the newest guidelines and their aplication in daily practise

Despite being a common disease, there have been significant controversies regarding the diagnosis and management of acute cholecystitis. Therefore guidelines as Tokyo guidelines, World Society of Emergency Surgery guidelines an others were created to provide a quick ad ease − to use tool or physician treating acute cholecystitis. Combination of detailed history, complet clinical evaluation, laboratory tests and imaning investigations i sused in diagnosis of the disease.There is a concensus that laparoscopic cholecystectomy is recommended as the treatment of choice and should be performed immediate ater diagnosis independent of the onset of symptoms. Surgery is the treatment of choice for acute cholecystitis also in elderly pacients with severe comorbidities.

Keywords: acute cholecystitis, antimicrobial therapy, laparoscopic cholecystectomy