Slovenská chirurgia 1/2023

Lumbálna medzitelová fúzia pri liečbe degeneratívnych spondylolistéz

MUDr. Martin Cmorej, MUDr. Peter Durny, PhD., doc. MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA

Degeneratívna spondylolistéza je patologický stav charakterizovaný posunom stavca oproti kaudálnejšie ležiacemu stavcu v dôsledku degeneratívnych zmien. Často diskutovanou témou v spondylochirurgii je práve liečba degeneratívnej spondylolistézy. Po vyčerpaní konzervatívnej terapie je lumbálna medzitelová fúzia široko akceptovaná chirurgická liečba spondylolistéz. Autori v článku predstavujú 3 najviac využívané operačné prístupy lumbálnej medzitelovej fúzie na ich pracovisku – TLIF, ALIF a XLIF.

Kľúčové slová: degeneratívna spondylolistéza, lumbálna medzitelová fúzia, TLIF, ALIF, XLIF

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Lumbar interbody fusion in the treatment of degenerative spondylolisthesis

Degenerative spondylolisthesis is a pathological condition characterized by a shift of a vertebra towards more caudal vertebra due to degenerative changes. A frequently discussed topic in spondylosurgery is the treatment of degenerative spondylolisthesis. After depletion of conservative therapy options, lumbar interbody fusion is a widely accepted surgical treatment for spondylolisthesis. The authors in the article present the 3 most used operative approaches of lumbar interbody fusion in their workplace – TLIF, ALIF a XLIF.

Keywords: degenerative spondylolisthesis, lumbar interbody fusion, TLIF, ALIF, XLIF