Slovenská chirurgia 1-2/2020

Laparoskopia v gravidite – up to date

MUDr. Dávid Tirpák, MUDr. Lukáš Záhradník

Laparoskopia v gravidite bola ešte pred 20 rokmi kontraindikovaná pre riziko poranenia maternice pri zavádzaní trokára a pre fetálnu malperfúziu pri pneumoperitoneu. V súčasnosti sa však vďaka pokroku a väčším skúsenostiam chirurgov stáva laparoskopia metódou voľby pri liečbe náhlych príhod brušných (NPB) u gravidných žien. Najčastejšími NPB v gravidite sú akútna apendicitída a akútna cholecystitída. Práve laparoskopická appendectomia a cholecystectomia sú najčastejšími operačnými zákrokmi v gravidite.

Kľúčové slová: laparoskopia, gravidita, NPB, appendectomia, cholecystectomia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Laparoscopy during pregnancy – up to date

Laparoscopy in pregnancy was contraindicated 20 years ago because of the risk of uterine injury during the trocar placement and for fetal malperfusion due to pneumoperitoneum. At present, however, due to the progress and greater experience of surgeons, laparoscopy is becoming the method of choice in the treatment of acute abdominal disease (AAD) in pregnant women. The most common AADs in pregnancy are acute appendicitis and acute cholecystitis. It is laparoscopic appendectomy and cholecystectomy that are the most common surgical procedures in pregnancy.

Keywords: laparoscopy, pregnancy, AAD, appendectomy, cholecystectomy