Slovenská chirurgia 1/2021

Kritická stenóza rektosigmy ako následok endometriózy, kazuistika

MUDr. Ivana Lajmonová, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc., MUDr. Pavol Janáč, MUDr. Peter Bluska

Endometrióza je chronické zápalové ochorenie definované prítomnosťou endometriálneho tkaniva mimo maternice. Toto tkanivo môže infiltrovať muscularis propria orgánov v okolí maternice, napr. močový mechúr, črevo či ureter. Prvotná liečba endometriózy je medikamentózna, k chirurgickej intervencii sa pristupuje až po zlyhaní ostatných liečebných postupov. Autori prezentujú prípad 38-ročnej pacientky s endometriózou pravého ovária a rektosigmy, ktorá bola prijatá pre subileózny stav. Pacientka najprv podstúpila ľavostrannú laparoskopickú cystektómiu pre CT nález cysty ľavého ovária, ktorá bola považovaná za príčinu subileózneho stavu. Neskôr, v spolupráci chirurga a gynekológa realizovaná operácia sec. Dixon so sigmo – rektoanastomózou a ľavostranná adnexektómia s parciálnou pravostrannou ovarektómiou.

Kľúčové slová: endometrióza, ovárium, rektosigma

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Critical rectosigmoid stenosis as a consequence of endometriosis, case report

Endometriosis is chronic inflammatory disease defined as the presence of endometrial tissue outside the uterus. This tissue can infiltrate the muscularis propria of the organs that surround the uterus, for example, the bladder, intestine, and ureter. Medical treatment is the first-line therapeutic option of endometriosis, surgical management is employed as the treatment of last resort, after failure of others therapies. The authors present the case of a 38-year old female patient with endometriosis of the right ovary and rectosigmoid, hospitalized for a subileus condition. First, the patient underwent a laparoscopic left – side cystectomy for a CT finding of the left ovarian cyst, which was considered to be the cause of the subileosus condition. Finally was performed operation sec. Dixon with sigmo – rectoanastomosis and left – side adnexectomy with partial right –side ovarectomy, in cooperation with the surgeon and a gynecologist.

Keywords: endometriosis, ovary, rectosigmoid