Slovenská chirurgia 2/2019

Konštrukcia aortálnej chlopne podľa Ozakiho u pacientky s malým aortálnym prstencom

MUDr. Štefánia Mižáková, doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH

Konštrukcia aortálnej chlopne použitím tkaniva z perikardu je metóda, ktorú Ozaki znovu uviedol do klinickej praxe v roku 2010. Autori vo svojej práci prezentujú prípad pacientky so závažnou aortálnou stenózou s malým priemerom aortálneho prstenca, u ktorej bola táto chirurgická metóda použitá. Úvod je venovaný stručnej charakteristike konštrukcie aortálnej chlopne podľa Ozakiho. Kazuistika poukazuje na výhody zvolenej chirurgickej metódy v porovnaní s klasickou náhradou aortálnej chlopne protézou v prípade malého rozmeru aortálneho prstenca.

Kľúčové slová: konštrukcia aortálnej chlopne, Ozaki, prstenec, aortálna stenóza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ozaki aortic valve construction in patient with small aortic annulus size

Aortic valve construction using pericadial tissue is procedure re-introduced by Ozaki in 2010. Authors present a case of novel approach to patient with severe aortic stenosis with small aortic annulus size. Introduction is devoted to short characteristics of Ozaki procedure. Case study emphasis on benefit of used surgical approach for the patient compared with standard aortic valve replacement in case of small aortic annulus size.

Keywords: construction of aortic valve, Ozaki, aortic annulus, aortic stenosis