Slovenská chirurgia 1/2015

Komplikácie chirurgickej liečby kolorektálneho karcinómu. Časť II. Pooperačné komplikácie

MUDr. Martin Huťan, PhD., doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc., MUDr. Stanislav Dolák

Chirurgia kolorektálneho karcinómu prináša špecifické komplikácie. Vyskytujú sa intraoperačne, ale aj v pooperačnom období. Pooperačné komplikácie zahŕňajú komplikácie tesne po operácii (napríklad rozpad operačnej rany, dehiscencia anastomózy, včasné komplikácie stómií, poranenie periférnych nervov), ale aj v neskoršom pooperačnom období (nehojaca sa rana v perineu po amputácii rekta, perineálna hernia, urogenitálne komplikácie, neskoré komplikácie stómií).

Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, pooperačné komplikácie, rozpad rany, dehiscencia anastomózy, komplikácie stómií, perineálna hernia, urogenitálne komplikácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Complications of colorectal cancer surgery. Part II. Postoperative complications

Surgery of colorectal cancer may cause specific complications. These complications can occur already during the surgery itself as well as during the postoperative period. In the short postoperative course the most serious complications include a breakdown of wound, leaking of anastomosis, early stoma complications, peripheral nerves injury. In the later postoperative period patients can suffer from an unhealed perineal wound post abdominoperineal resection – APR, perineal hernia, urogenital complications and late stoma complications.

Keywords: colorectal cancer, postoperative complications, breakdown of wound, anastomotic leakage, stoma complications, perineal hernia, urogenital complications.