Slovenská chirurgia 3/2022

Kompletná laparoskopická cefalická duodenopankreatektómia – naše prvé skúsenosti, kazuistika

MUDr. Igor Slobodník, MUDr. Martin Pavluš, MUDr. Martin Sirotňák, MUDr. Martin Miklo, MSc., MPH

V tomto článku prezentujeme prípad 24-ročnej pacientky s histologicky verifikovanou solídnou pseudopapilárnou neopláziou (SPN) v hlave pankreasu, ktorá podstúpila kompletnú laparoskopickú pylorus záchovnú cefalickú duodenopankreatektómiu (laparoscopic pylorus-preserving pancreatoduodenectomy, L-PPPD). Výkon prebehol dňa 21. 3. 2022, následne pacientka bola na 2. pooperačný deň laparoskopicky revidovaná pre hemoperitoneum. Po tejto revízii bol ďalší pooperačný priebeh bez komplikácií a pacientka bola prepustená na 12. deň po primárnom výkone. Definitívny výsledok z patológie potvrdil iniciálnu tenkoihlovú biopsiu SPN.

Kľúčové slová: laparoskopická duodenopankreatektómia, pylorus záchovná duodenopankreatektómia, solídna pseudopapilárna neoplázia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Complete laparoscopic cephalic duodenopancreatectomy − our first experience, case report

In this article we present the case of a 24-year-old patient with histologically proven solid pseudopapillary neoplasia (SPN) in the head of the pancreas, who underwent a complete laparoscopic pylorus-preserving cephalic pancreatoduodenectomy (laparoscopic pylorus-preserving pancreatoduodenectomy. L–PPPD). The procedure took place on 21. 3. 2022, the patient was afterwards revised by laparoscopic approach because of hemoperitoneum on second day after first surgery. After this revision the postoperative course was without complications and the patient was discharged on twelfth day after the primary procedure. The initial fine needle biopsy of the SPN confirmed the definitive pathology result.

Keywords: laparoscopic pancreatoduodenectomy, laparoscopic pylorus preserving pancreatoduodenectomy, solid pseudopapillary neoplasm