Slovenská chirurgia 3/2020

Kazuistika pravostrannej perforovanej divertikulitídy

MUDr. Martin Ježovít, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

Prevalencia pravostrannej divertikulitídy je v našej populácii pomerne nízka. V uvedenej kazuistike referujeme prípad urgentného stavu perforovanej pravostrannej divertikulitídy so sterkorálnou peritonitídou riešeného vykonaním priečnej sutúry s inverziou perforovaného divertikula s predradenou axiálnou ileostómiou.

Kľúčové slová: pravostranná divertikulitída, sterkorálna peritonitída

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Case report of right-sided perforated diverticulitis

The prevalence of right-sided diverticulitis is relatively low in our population. In this case we report an urgent state of perforated right-side diverticulitis with stercoral peritonitis solved by transverse suture with inverted perforated diverticulum with diverting axial ileostomy.

Keywords: right diverticulitis, sterkoral peritonitis