Slovenská chirurgia 3-4/2018

Karcinóm pankreasu –súčasný stav a naše skúsenosti

MUDr. Milan Dubaj, PhD., MUDr. Jaroslav Galko, MUDr.Ján Birčák,PhD., MUDr. Marián Bakoš, PhD.,MHA, MUDr. Peter Mondek, PhD.,MS c, MUDr. Katarína Galková,PhD., MUDr. Jana Ďurková, MUDr. Dominik Juskanič, MUDr. Martin Halaj, MUDr. Monika Sekerešová, MUDr. Tomáš Štrpka, MUDr. Marek Rác, MUDr. Monika Šindlerová

Autori predkladajú súčasný pohľad na diagnostiku a liečbu karcinómu pankreasu a svoje skúsenosti s týmto ochorením po viac ako 100 resekčných výkonoch na pankrease. Zdôrazňujú multidisciplinárny prístup k ochoreniu a štandardizáciu postupov v diagnostike a liečbe pri zachovaní individuálneho posúdenia každého pacienta.

Kľúčové slová: karcinóm pankreasu, adenokarcinóm pankreasu, resekcia pankreasu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pancreatic carcinoma - current state and our experiences

The authors are presenting a current view of diagnosis and treatment of pancreatic carcinoma and their experiences with this disease after more than hundred pancreatic resections. They emphasize the multidisciplinary approach and standardization of processes in diagnosis and treatment, while preserving an individual assessment of each patient.

Keywords: pancreatic carcinoma, pancreatic adenocarcinoma, pancreatic resection