Slovenská chirurgia 3/2012

K nedožitej šesťdesiatke docenta MUDr. Jána Daniša, CSc.

prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.

stiahnuť celý článok v pdf