Slovenská chirurgia 1/2015

Ekonomické aspekty liečby stafylokokových infekcií kože a mäkkých tkanív protistafylokokovým fágovým lyzátom

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

Rezistencia S. aureusproti bežne používaným antibiotikám predstavuje výrazný medicínsky i ekonomický problém. Sledovali sme nadobúdacie náklady na liečbu infekcií kože a mäkkých tkanív protistafylokokovým fágovým lyzátom a bežne používanými antibiotikami. V liečbe S. aureus, ktorý je citlivý na bežné antibiotiká mal nižšiu nadobúdaciu cenu ako protistafylokokový fágový lyzát iba kontrimoxazol. Pri modelovaní reálnych nákladov na liečbu 100 pacientov boli nadobúdacie náklady pri liečbe protistafylokokovým fágovým lyzátom nižšie ako náklady pri liečbe antibiotikami. Nadobúdacie náklady na pridanie protistafylokokového fágového lyzátu v liečbe kožného abscesu, ktorý je vyvolaný MRSA sú efektívne, ak sa 10-dňová liečba vankomycínom skráti o viac ako 1,44 dní a ak sa 28-dňová liečba linezolidom skráti o viac ako 0,96 dňa.

Kľúčové slová: infekcie kože a mäkkých tkanív, S. aureus, protistafylokokový fágový lyzát, nadobúdacie náklady, ekonomika liečby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Economic aspects of the treatment skin and soft tissue infections with anti-staphylococcal phage lyzate

Resistance of S. aureusto common used antibiotics represents big medical and economic issue. Authors measured acquisition cost during treatment of SSTI with anti-staphylococcal phage lyzate and common used parenteral antibiotics. Only treatment with cotrimoxazole was associated with lower acquisition cost than anti-staphylococcal phage lyzate acquisition cost. During simulation of real expenesies of 100 patients with SSTI acquisition cost of patients treated with anti-staphylococcal phage lyzate was lower than acquisition cost of antibiotics. Addition of anti-staphylococcal phage lyzate to the treatment of SSTI is effective when duration of total treatment is shortened in about 1,44 days in vancomycin regimen and in about 0,96 days in linezolid regimen.

Keywords: S. aureus, anti-staphylococcal phage lyzate, skin and soft tissue infections, acquisition cost, treatment economic aspects.