Slovenská chirurgia 4/2014

Detské úrazy na trampolíne – výskyt a prevencia

MUDr. Jozef Kubašovský

Autor prezentuje informácie, štatistiky a závery publikovaných zistení o úrazoch detí pri aktivite na trampolíne. Na skúsenostiach z krajín, kde trend „trampolínovej zábavy“ už dosiahol vrchol, poukazuje na výskyt a prevenciu možných úrazov počas pobytu, hry na trampolíne. Skúsenosti autorov publikujúcich o tejto téme by mali byť „guideline“ ako znížiť riziko úrazov počas detskej aktivity na trampolíne.

Kľúčové slová: trampolína, úraz, deti, prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Children trampoline trauma – occurrence and prevention

The author presents the information, statistics and the conclusions of published findings regarding the trauma of children while doing the activities on trampoline. He points out the frequency, occurrence and prevention the possible trauma while playing on the trampoline from experience from the countries, where the trend of „trampoline entertainment“ reached its peak. The experience of the authors publishing about this topic shoul be the guide line for decreasing the risk of potential trauma during the activities of children on the trampoline.

Keywords: trampoline, trauma, children, prevention.