Slovenská chirurgia 3/2013

Chirurgické hodnotenie náhlych brušných príhod v tehotenstve

MUDr. Paula Kovárová

Náhle brušné príhody (NBP) v tehotenstve sú ochorenia s nízkou incidenciou. Cieľom článku preto je vytvoriť prehľad súčasných odporúčaných postupov diagnostiky a chirurgického riešenia. Uvádzam v ňom aj chirurgicky relevantné fyziologické a patologické zmeny špecifické pre tehotenstvo, diferenciálnu diagnostiku NBP v tehotenstve a účinky ochorenia a jeho liečby na plod.

Kľúčové slová: NBP, tehotenstvo, chirurgický prístup.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical evaluation of acute abdomen in pregnancy

Acute abdomen in pregnancy is a disease with a low incidence. The purpose of this work was therefore to create a review of current recommended practice in diagnostics and surgical solution. I also mention surgically relevant physiological and pathological changes specifit to pregnancy, differential diagnostics of acute abdomen in pregnancy and impact of the disease and its treatment on the fetus.

Keywords: acute abdomen, pregnancy, surgical point of view.