Slovenská chirurgia 1-2/2016

Chirurgická liečba karcinómu žlčových ciest

MUDr. Jana Pavlendová, PhD., doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., MUDr. Miroslav Tomáš, PhD., MUDr. Jozef Dolník, PhD., prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

Karcinóm žlčových ciest je stále ochorením s veľmi zlou prognózou. Aj napriek liečbe je 5-ročné prežívanie okolo 5 – 10 %. Jedinou bežne dostupnou liečebnou metódou s kuratívnym potenciálom je chirurgická resekcia, ktorá podľa lokalizácie nádoru zahŕňa cefalickú duo- denopankreatektómiu, segmentálne resekcie žlčových ciest, resekcie žlčových ciest spolu s pečeňovým parenchýmom a samostatné pečeňové resekcie. Indikácie jednotlivých sú rozobrané v nasledovnom článku.

Kľúčové slová: karcinóm, žlčové cesty, resekcia, liečba

Surgical treatment of biliary tract cancer

Cholangiocarcinomas are malignancies with extremely poor prognosis. Despite the treatment is average five-year survival rate 5-10%. Surgical resection is the only curative treatment option. According the site of the tumor surgical treatment includes duodenopancreatectomies, segmental bile duct resections with or without hepatic resection and hepatic resections. Indications are discussed in the text below.

Keywords: carcinoma, bile ducts, resection, treatment