Slovenská chirurgia 1/2015

Chirurgická liečba instabilného hrudníka

Prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD., doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.

Fraktúry rebier sú najčastejším hrudníkovým poranením po tupom úraze. Instabilita hrudníka (vlajúci hrudník) je bežným nálezom pri mnohonásobných fraktúrach rebier. Unilaterálne alebo bilaterálne fraktúry viacerých rebier v prednej alebo zadnej časti spôsobujú instabilitu s paradoxným pohybom, rezultujúcu do hypoventilácie na neprijateľnej úrovni. Otvorený prístup a chirurgická stabilizácia hrudníka chráni pľúcne funkcie, priaznivo ovplyvňuje bolesti, minimalizuje poúrazovú deformitu a skracuje obdobie hospitalizácie a čas práceneschopnosti.

Kľúčové slová: hrudník, instabilita, chirurgická liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical treatment of chest instability

Fractures of the ribs is the most common thoracic injury after blunt trauma. Chest wall instability (flail chest) is a common occurence in the presence of multiple ribs fracture. Unilateral or bilateral fractures more ribs anteriorly or posteriorly will produce enough instability that paradoxical respiratory motion results in hypoventilation of an unacceptable degree. Open approach and surgical stabilisation of the chest preserved pulmonary function, improved pain control, minimized chest vall deformities and shorter back to work time.

Keywords: chest, instability, surgical treatment.