Slovenská chirurgia 3-4/2018

Apendikolitiáza pri akútnej apendicitíde – kazuistika

MUDr. Pavol Mazalán, MPH, MUDr. Ivan Majeský, PhD., doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

Autori prezentujú liečbu pacienta prijatého na chirurgickú kliniku pre akútnu apendicitídu. Pri počítačovej tomografii (CT) bol nájdený výrazne zhrubnutý apendix s apendikolitom veľkosti do 22 mm. Úvod práce sa venuje patogenéze, bakteriológii a diagnostike ochorenia. V kazuistike sa zdôrazňuje význam anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia, laboratórnych parametrov a zobrazovacích vyšetrení pre stanovenie diagnózy a liečby, v tomto konkrétnom prípade laparoskopickej apendektómie (L-APE).

Kľúčové slová: akútna apendicitída, apendikolit, laparoskopická a konvenčná apendektómia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Appendicolith upon acute appendicitis - case report

The authors present therapy of the patient hospitalized at the surgical clinic for the acute appendicitis. During the computer tomography (CT) the significantly thickened appendix with appendicolith to 22 mm was found. The introduction is focused on pathogenesis, bacteriology and the diagnosis of the disease. In the case report the importance of the anamnesis, examination, laboratory parameters and diagnostic imaging methods to reach the diagnosis and therapy in this particular case of the laparoscopic appendectomy (L-APE) is underlined.

Keywords: acute appendicitis, appendicolith, laparoscopic and conventional appendectomy