Slovenská chirurgia 2/2022

Abdominálna tuberkulóza – imitácia tumoru gynekologického pôvodu, kazuistika

MUDr. Miroslav Vojtek, MUDr. Lukáš Drab, MUDr. Jaroslav Barla, MUDr. Ján Vaško

Abdominálna tuberkulóza je prejavom extrapulmonálnej tuberkulózy, ktorá môže byť ľahko nesprávne diagnostikovaná v dôsledku napodobňovania iných chorôb. Správnu liečbu možno zahájiť len pri včasnom podozrení. Laboratórne výsledky sú nešpecifické a môžu nás viesť k inému ochoreniu, ako je napríklad nádor vaječníkov. Laparoskopická biopsia sa stala častým diagnostickým nástrojom pri diferenciálnej diagnostike brušnej TBC. Antituberkulotiká sú dôležité pri eradikácii brušnej TBC a chirurgická intervencia sa vykonáva v prípade komplikácií. V kazuistike prezentujeme pacientku s abdominálnou formou TBC imitujúcou gynekologický tumor.

Kľúčové slová: abdominálna tuberkulóza, imitácia gynekologického tumoru, liečba tuberkulózy

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Abdominal tuberculosis – gynecological tumor mimics, a case report

Abdominal tuberculosis is manifestation of extrapulmonary tuberculosis which can be easily misdiagnosed due to mimics of other diseases. Early suspicion is needed to treat it correctly. Laboratory results are nonspecific and can lead us other diseases for example ovarian cancer. Laparoscopic biopsy became common diagnostic tool in differential diagnosis of abdominal TBC. Antituberculotic drugs are important in eradication of abdominal TBC and surgical treatment is performed in case of complications. In our case we present a patient with abdominal form of tuberculosis imitating gynecological tumor.

Keywords: abdominal tuberculosis, gynecological tumor mimics, tuberculosis treatment