Psychiatria pre prax 1/2009

Zobrazovací metody v psychiatrické praxi

MUDr. Tomáš Novák, Ph.D

Zavedení výpočetní tomografie do klinické praxe v 70. letech znamenalo revoluci v diagnostice. První neinvazivní vizualizace mozků in vivo vzbudila i v psychiatrii velká očekávání. Přes ohromné množství nových informací o duševních poruchách, které strukturální a později i funkční zobrazovací metody přinesly, pro rutinní psychiatrickou diagnostiku zůstává jejich přínos limitovaný. Současně neexistují jasná doporučení pro indikace zobrazovacích metod v psychiatrické praxi, snad s výjimkou diagnostiky demence a akutních stavů spojených s poruchami vědomí či jinou neurologickou symptomatikou. Sdělení se bude orientovat především na v klinické praxi využívané a dostupné metody.

Kľúčové slová: zobrazovací metody mozku, CT, MRI, EEG, SPECT, PET

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neuroimaging in psychiatric practice

Introduction of computed tomography into clinical practice led to a revolution in diagnostics. First non-invasive brain visualization gave rise to expectations also in psychiatry. Despite a huge amount of data about the mental disorders provided by structural and functional neuroimaging techniques their benefit for routine psychiatric practice is still limited. Clear guidelines for brain imaging in psychiatry are lacking, except for dementia and emergency medical situation with consciousness disturbances or other neurological symptoms. This article is focused on the imaging techniques that are used and available in psychiatric practice.

Keywords: neuroimaging, CT, MRI, EEG, SPECT, PET