Psychiatria pre prax 2/2019

Zánět jako součást patofyziologie deprese a možnosti jeho ovlivnění polynenasycenými mastnými kyselinami

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., PharmDr. Tomáš Hammer

Deprese spolu s dalšími afektivními poruchami patří k duševním poruchám s největší prevalencí. Patofyziologie tohoto onemocnění je komplexní a důležitou roli v ní patrně hrají také prozánětlivé procesy. Článek si klade za cíl shrnout dosavadní poznatky o výzkumu propojení afektivních poruch a zánětu a jejich možné ovlivnění v poslední době velmi diskutovanými polynenasycenými mastnými kyselinami.

Kľúčové slová: deprese, zánět, polynenasycené mastné kyseliny

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Inflammation as a part of the pathophysiology of depression and the possibility of its influence by polyunsaturated fatty acids

Depression and other affective disorders are among the most prevalent mental disorders. The pathophysiology of this disease is complex, and pro-inflammatory processes appear to play an important role in it. The article aims to summarize the existing knowledge of the research of the interconnection of affective disorders and inflammation and their possible influence by recently highly discussed polyunsaturated fatty acids.

Keywords: depression, inflammation, polyunsaturated fatty acids