Psychiatria pre prax 1/2017

Workoholismus a jeho důsledky

Mgr. Jana Vyskočilová

Součástí workoholismu je nadměrný čas trávený v zaměstnání, zabývání se prací natolik, že dochází k omezením v dalších oblastech života, ke ztrátě schopnosti kontroly omezit práci a ztrátě potěšení z vykonané práce, též k negativním emočním, sociálním a zdravotním důsledkům. Etiologie workoholismu není známa, ale pravděpodobně souvisí s určitými osobnostními charakteristikami jedince, jako jsou kompulzivní, narcistické nebo závislé rysy, které nutí jedince k tomu, aby pracoval více, než vyžaduje pracovní situace, a které vedou k tomu, že se práce stává hlavním nástrojem uspokojení, ve srovnání s dalšími oblastmi života. Současně se také diskutují možnosti léčby.

Kľúčové slová: workoholismus, osobnostní rysy, důsledky, prevence, léčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Workoholism and it’s consequences

Workaholism involves extreme time spent working, preoccupation with work to the elimination of other life areas, loss of control over the limits of one’s work and disenchantment with work, and negative emotional, social, and health consequences. The etiology of workaholism is not clear but may relate to persons with several characteristic, like compulsive, narcissistic or dependent traits, which are driven to work harder than that required from work contexts, and who have learned to place work as a main means of satisfaction compared to other lifestyle options. Treatment implications are discussed.

Keywords: workaholism, personality traits, consequences, prevention, treatment