Psychiatria pre prax 4/2020

Výzvy a stratégie pri manažmente depresie rezistentnej na liečbu

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

Podobne ako depresívna porucha vo všeobecnosti, je aj depresia rezistentná na liečbu častým a zaťažujúcim medicínskym, ale aj ekonomicko- spoločenským problémom s obmedzenými možnosťami dostupných terapeutických postupov. Všeobecne akceptovaná definícia depresie rezistentnej na liečbu je zlyhanie terapeutickej odpovede na liečbu dvoma antidepresívami. Takto úzko myslená definícia však nezodpovedá reálnym situáciám, keď pacienti len čiastočne odpovedajú na liečbu, prípadne sú liečení prídavnou alebo kombinovanou liečbou. Súčasné terapeutické postupy v manažmente depresie rezistentnej na liečbu sú viac-menej empirické. Navyše aj možnosti terapeutických postupov u pacientov po neúspešnej druholíniovej liečbe sú limitované.

Kľúčové slová: depresia, depresia rezistentná na liečbu, antidepresíva, remisia, odpoveď na liečbu

Challenges and strategies in the management of treatment-resistant depression

Similar to major depressive disorder, treatment-resistant depression is a common and burdensome medical and socio-economic condition with poor functional outcomes and limited treatment options. The usually accepted description of treatment-resistant depression is a failure to respond to two or more antidepressants. This narrow-minded definition fails to address real-world situations such as patients who partially respond and those who have tried adjunctive or combination strategies. Current treatment methods of treatment-resistant depression remain principally empirical. Moreover, limited treatment options exist for patient with major depression after second-line therapy.

Keywords: depression, treatment-resistant depression, antidepressants, remision, treatment response