Psychiatria pre prax 5/2009

Využití EEG biofeedbacku v psychiatrické praxi

MUDr. Miroslav Novotný, PhDr. Miloš Šlepecký, CSc., Mgr. Jan Haase

Autoři článku chtějí poukázat na význam EEG biofeedbackové (rovněž známé jako neurofeedbackové) terapie v léčbě ADHD, která je jeho nejčastější a nejlépe validizovanou indikací. Farmakologická léčba poruch ADHD/ADD se historicky stala jedinou efektivní intervencí pro zmírnění hlavních symptomů tohoto stavu. Existuje však zhruba 25 % nonrespondérů na psychofarmakologickou léčbu. Těmto dětem je potřeba nabídnout jiné biologické přístupy k terapii tak závažné poruchy, neboť pouze pedagogicko-psychologickými intervencemi není porucha zvládnutelná.

Kľúčové slová: EEG biofeedback, neurofeedback, ADHD/ADD

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

EEG biofeedback in clinical praxis

The authors would like to refer to the significance of EEG biofeedback (neurofeedback) therapy in treating ADHD as the most frequent and best validated indication. Although the medical treatment of ADHD disorders was historically the only effective intervention in reducing the main symptoms, there are about 25 % of no responders. Therefore the need has arisen to offer these children other biological appro aches in the treatment of this serious disorder, since the disorder is not manageable only by pedagogical – psychological interventions.

Keywords: neurofeedback, effectivity, ADHD/ADD