Psychiatria pre prax 1/2007

Výskyt sexuálních dysfunkcí při udržovací léčbě běžně předepisovanými antidepresivy

doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., Monika Večeřová, MUDr. Lucie Purkrábková, MUDr. Jana Novotná, MUDr. Pavla Havlíková

Práce srovnává výskyt sexuálních dysfunkcí při udržovací léčbě u 240 (78 mužů, 162 žen) pacientů vybranými antidepresivy (paroxetin, sertralin, escitalopram, citalopram, trazodon) mezi jednotlivými léky a skupinou zdravých kontrol. Poruchy sexuálních funkcí byly monitorovány škálou UKU. Snížení libida bylo nejvíce zastoupeno u paroxetinu, sertralinu, escitalopramu, poruchy erektivity byly nejčetnější u citalopramu, escitalopramu a sertralinu, poruchy ejakulace byly nejčetnější u citalopramu, paroxetinu, escitalopramu. Poruchy orgasmu byly zjištěny při podávání všech SSRI, poruchy lubrikace byly nejvýraznější při podávání paroxetinu. U trazodonu byl zjištěn nižší výskyt sexuálních dysfunkcí ve srovnání s antidepresivy SSRI, ale i se zdravými kontrolami.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť