Psychiatria pre prax 2/2020

Výskyt psychotických zážitkov v bežnej populácii a ich koreláty k rizikovým faktorom pre schizofréniu

PhDr. Michal Hajdúk, PhD., Mgr. Daniel Dančík, BSc., Mgr. Jakub Januška, Mgr. Alexandra Straková, Prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD.

Dimenzionálne modely psychických porúch predpokladajú, že prejavy typické pre psychotické poruchy sú kontinuálne zastúpené aj v bežnej, neklinickej populácii. Výsledky výskumov preukázali, že rizikové faktory typické pre výskyt schizofrénie sa prelínajú s faktormi spojenými s výskytom týchto psychóze podobných zážitkov. Cieľom príspevku je priblížiť prevalenciu psychotických zážitkov v neklinickej populácii a opísať ich výskyt vo vzťahu k užívaniu kanabisu, sociálnemu fungovaniu, vzťahovej väzbe a kognitívnym funkciám.

Kľúčové slová: psychóza, psychotické zážitky, koreláty v populácii

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prevalence of psychotic symptoms in the general population – correlates with schizophrenia risk factors

Dimensional models of psychiatric disorders propose that symptoms of psychosis are continuously expressed across the whole population. Results from the empirical studies found that psychotic experiences have similar pattern of associations to risk known risk factors like those in schizophrenia. The aim of the present study is to analyze the prevalence of psychotic experience and relationships to THC use, social functioning, attachment, and cognitive functions.

Keywords: psychosis, psychotic experience, correlates in population